Krachtvol spelen!

 

 

- Spontaan Mens en muziek (gericht op jou en samen, individueel of met meer mensen). Openen, zuiveren, in beweging brengen, bewegen, Heel en Kracht zijn met muziek. Improviseren met muziek afgestemd op jou.

 

- Muziek bij een workshop, lezing, yoga en therapie.

 

- Optredens in de natuur, huiskamerconcerten en een individueel privéconcert.

 

 

Ik speel hiermee vooral spontaan wat er in mij, via mij, van mijn echte mij, vanuit mij en uit mij komt. Dus geen van hier gemaakte liedjes. Wel exact in dat moment, want anders kan het er dan niet zijn. Daarnaast speel ik zo af en toe misschien wat al eerder eigen gemaakte liedjes, welke klein en dus groot, kwetsbaar en zeer gevoelig zijn, met authentieke, oorspronkelijke boodschappen en sferen. Soms geheel van tevoren uitgeschreven stukken en ook vooral veel inspirerend in het moment.

Heel eerlijk, direct en open en soms met een verhalende, paradijslijke tekst en sfeer. 

 

  

De muziek die via en van mij komt is puur, natuur, leven, echt, kwetsbaar en dichtbij.

 

Ik speel gitaar, ik zing, en soms doe ik het beiden. Gewoon wat er uit mij komt. Via mij, in en vanuit wie ik Echt ben. En soms pak ik er een liedje bij wat ik al geschreven heb en speel dit dan. En soms een gedicht.

Gewoon spontaan.

 

Soms een ander muziekinstrument zoals een mondharmonica, accordeon of charango wanneer ik deze bij mij heb.

 

Soms komt de zang naar voren en soms laat ik de gitaar helemaal naar voren komen. Of beiden op de achtergrond. Aandienend in het moment, nog steeds in en vanuit mijn Echte zelf, dus wie ik echt ben. Verbonden met mijn omgeving. O.a. in en vanuit het Hart. Niet alleen mijn persoon, dit is enkel wie en wat ik hier en nu ben, gegoten, gemanipuleerd, onderdrukt, afgebroken en afgestompt in deze vorm. Mijn persoon is wat hier van over is en ik weer toe heb geëigend, geëist, beKracht en genomen, en wat over is van hoe deze Aarde en Leven nu is en dus ook wie en wat is onderdrukt. En dit verander ik nu. Dit zet ik dus in beweging. En breng mijn Heelheid, Leven en Krachten hier.

 

Ik speel in een kleine, intieme, kwetsbare vorm van een improviserend privéconcert (voor 1 of meer personen), een huiskamerconcert of akoestisch in de natuur.

Ook speel ik in een samenspel, dus gewoon kijken wat er samen gebeurd met muziek, individueel dus met z'n twee, of met meer mensen.

Om zo dingen in beweging te zetten, te bewegen, te openen, te zuiveren, los te laten. Delen van onszelf, jouzelf, mij, wij en de Aarde en alle Leven. En deze terug te eisen en te nemen, Hier en NU. Hier weer volop aanwezig te laten zijn. Heel. Dus te beKrachtigen. En Alle Kracht hier terug in onszelf te eigenen, er te zijn. En hiermee altijd en overal. Heel.

 

Ik speel ook bij workshops, lezingen, yoga en therapie.

Op deze zelfde manier. Gewoon spontaan wat er komt en is. In het Hier en Nu. Puur. Echt. Waarheid dus. Wie en wat ik ben. En dit kan ook met eigen geschreven muziek, liedjes en gedichten.

 

Dit kan ook op grotere locaties zoals op een festival, in een zaal, een theater, in een bijeenkomst of in de natuur.