Gedichten en woorden

 

 

 

Brief aan Orionis

 

Mijn brief, die ik zaterdag 11 november in de bus van Orionis (=de uitkeringsinstantie) (en de Overheid) heb gedaan:

 

Orionis (en Overheid),

 

Stop met mij te mishandelen.

Ik geef jullie nooit en nergens toestemming mij te mishandelen en dit weten jullie.

Ook weten jullie wat mishandeling is en dit heb ik in mijn vorige brieven aan jullie ook al geschreven.

Deze gelden nog steeds en deze gelden voor altijd en overal. Ik ben dus Vrij. Ik ben Waar Vrij.

 

Jullie weten dat ik jullie of wie of wat dan ook en in naam van wie of wat dan ook, geen toestemming geef of gegeven heb, om bijstanduitkering van mij af te houden, wat overigens van mij afkomstig is. En dit weet jij. Steel dit dus niet van mij.

 

Jullie vragen om gegevens, mijn bankrekeninggegevens, waarvan ik heel duidelijk heb aangegeven en aangeef, dat ik deze jullie niet wil en KAN leveren. In jullie brief schrijven jullie dat wanneer ik dit niet KAN aanleveren dat ik dit aan kan geven. Dit doe ik en dit heb ik gedaan. Jullie zijn al jaren zo extreem en intensief bezig geweest met mij proberen kapot te maken, te onderdrukken en te vermoorden, dat ik niet meer aan jullie spell (dus toverspreuken) en leugens mee KAN doen. Dit KAN ik gewoon niet. En dit weet jij. Ik KAN geen slaaf van jullie zijn en jullie drijven op deze manier extreme slavernij. En ook via jullie wet en dus jouw geloof mag jij geen slavernij bedrijven. En dit doe jij wel. In naam van jou zelf en in naam van de Nederlandsche Staat. En dit weet jij. Ook heb jij J. Rademaker in ons gesprek op 18 oktober 2017 zelf gezegd op het einde van het gesprek, dat ik dan over een jaar pas weer deze 'zelfde' brief van jullie krijg (en gewoon doorbetaald krijg), in verband met dat ik mijn gegevens niet aan jullie overhandig. Hier gaf je goedkeuring in en je nam zelf dit besluit. En ineens stuur je weer een dreigbrief met dat jij MIJN uitkering wil bestelen en blokkeren??? A, je liegt in ons gesprek, B, je houd je niet aan je woord en uitslag, C, Je liegt in het algemeen, wat ik al heel duidelijk heb waargenomen dat je dit heel makkelijk en vaak doet, D je liegt sowieso want ik geloof jou niet. Ik geloof jou niet dat je mijn uitkering, het geld wat ik zelf schep, en wat rechtstreeks van mij vandaan komt, mijn schepping is, en ik dus rechtstreeks, ook energetisch, iedere maand naar mij toestuur via Orionis, wat Orionis iedere maand in euro's aan mij uitkeert, dat jij liegt dat jij dit van mij steelt/blokkeert. Ik geloof niet dat jij deze misdaad pleegt.

 

Orionis heeft mij deze week een brief gestuurd. Deze heb ik en is uiteraard retour afzender gestuurd.

Het is duidelijk en hier ben ik duidelijk in en dit heb ik jou ook heel duidelijk gezegd en gemaakt, dat ik mij niet door jou laat vermoorden, kappot maken en onderdrukken. Jij kan dit nog zo graag willen en proberen, samen met de andere Overheidsinstellingen en mensen/wezens die deze dienen, die dit al heel wat jaren proberen en proberen Mijn Leven onleefbaar te maken, en bijvoorbeeld ook de huursubsidie op zeer oneerlijke, liegende, geniepige, ego-istische, discriminerende, psychopatische (dus zonder inleving, empathie, Eenheidsbewustzijn, gelijkwaardigheid, gevoel, ziel en Hart) en (dus) onmenselijke en zelfs 'onwettelijke' wijze, 9 maanden geleden getracht is stopgezet en toen niet uitbetaald is en er vanalles uit de kast werd getrokken om mij kapot, klein en dood te maken, het lukt jou niet.

 

Ik weet dat jullie leugens zijn en dat jullie met jullie leugens mensen proberen bang te maken om zo mensen te onderdrukken en over alle mensen en Leven proberen te heersen. Het is zeer extreem wie en wat jullie zijn en doen. Het is een leugen dat jullie boven mij en alle mensen en leven zouden staan. Dit is niet zo! Deze sektes die zich boven mensen/dieren/leven/iedereen plaatsen en mensen opdringen en mindcontrollen dat dit zo zou zijn en mensen en ander leven hierin zeer extremistisch mishandelen, onderdrukken en beliegen, zijn leugenaren en illusies en bestaan niet (in essentie). Het is de donkere macht, de schaduwzijde, duistere wezens, parasieterij die via mensen/Leven opereert, energie zuigt en mensen bang maakt dat dit en dat zij (deze duistere machten (en) zoals de Nederlandse Overheid) nodig zijn. Via o.a. mindcontrol, onderdrukking, angst en dus leugen. Het is heel slim opgezet. Het is een leugen.

 

Het is niet zo. Ik weet dat jij niet Waar ben. Zo kan jij niet geld van mij stelen en dit weet jij.

Dit geld komt en is van mij en dit schep ik zelf en alleen ik beheer dit en ga hierover.

Zo is ook mijn hele lichaam, mijn naam, mijn BSN-nummer van mij en eis, neem en heb ik deze (bij deze) (terug). In mijn bezit en mijn beheer. In mijn controle en mijn bescherming. Ik bepaal dus alles wat er met mij als universeel wezen en mijn bewustzijn gebeurd, als ook met dit lichamelijke, energetische en spirituele lichaam, ........ .. ...... en met MIJN BSN-nummer......... . Dit bepaal ik ........ .. ......  en ik als universeel wezen wat hier in zit en doorheen stroomt en hier over heerst, deze beheerd, controleert, beschermd en deze bezit. Jullie hebben hier geen enkele macht of rechten op. Dit weet jij ook van uit jouw geloof/wet/religie/bedrijf Nederlandse Staat en Overheid, dat jij en niets en niemand slavernij mag bedrijven. Doe dit dus ook niet! Het lukt je niet en je mag het niet en je kan het niet.

 

Je hoeft dus niet meer te proberen, en ook de machten die over huursubsidie gaan niet, en alle andere takken van deze criminele organisatie Overheid niet, om geld of andere zaken of andere dingen van mij af te pakken, te blokkeren en mij proberen kapot te maken en te vermoorden en via deze manieren mij onder jullie controle en bezit te krijgen. Dit lukt jullie niet. Ik zie jou. Ik zie jullie. Heel goed.

 

Wij zijn gelijkwaardig. Ken je dit?

 

Groet,

........ .. ......  (en) het universele wezen wat hier in zit en doorheen stroomt, Ik dus, Bron.

 

Geboren en ge-Heel Onafhankelijk, ZelfScheppend ZelfStandig, Waar en Vrij : .. .. ....    

 

Het BSN nummer wat dus niet (meer) van jullie is en bij deze nooit en nergens van jullie of van iets of iemand anders dan mij (als universeel wezen (en) ........ .. ...... ), is, geweest, beheerd en/of gecontroleerd word en is:  .........

 

De datum van deze brief zoals die door de machten gehanteerd en ontwikkeld is en nu door mij: 10-11-2017

 

De plaats die jullie hanteren, ondanks dat bezit van Aarde (zoals jullie vorm) een leugen en misdaad is: ..........

 

Een handtekening die door machten gecreëerd is om mensen te verslaven, en nu mijn handtekening is (en teruggenomen, door mij als universeel wezen (en) ........ .. ......) en alleen van mij is, beheerd, gecontroleerd en beschermd door mij,

 

 

 

 

 

 

 

En hier nog een klein stukje uitleg/informatie, niet direct van mij, maar wel zodat je o.a. weet, volgens jouw wettelijke, geloofs- en religieregels van o.a. de (Nederlandse en Universele) Overheid, wat deze daadwerkelijk is en dat jij deze daadwerkelijk overtreed. Wanneer jij deze overtreed: 

De overheid probeert ONS te dwingen ONS te identificeren met ONS Natuurlijk Persoon, het Rechtssubject, de Juridische Entiteit. De MEESTE van ONS weten niet beter dan dat het woord -PERSOON- hetzelfde betekent als het woord -MENS-. Wanneer men kijkt naar de HERKOMST van het woord 'PERSOON', dan leidt de weg naar het Latijnse woord 'PERSONA'. Wat is de betekenis van dit woord? PERSOON: Een sociale rol of KARAKTER gespeeld door een ACTEUR. Het woord is afgeleid van het Latijn, waarbij het oorspronkelijk verwees naar een THEATRAAL MASKER. Het Latijnse woord is waarschijnlijk afgeleid van het Etruskische woord 'phersu' (wat de betekenis 'MASKER' heeft) en het Griekse woord 'prosōpon' (wat ook de betekenis 'masker' heeft). PERSOON = MASKER

Wat is dan de betekenis/omschrijving van het woord MASKER?
MASKER: Een symbool voor de aanwezigheid van BOVENNATUURLIJKE ENTITEITEN. De drager van het MASKER neemt de eigenschappen aan van het voorgestelde wezen.

In de Nederlandse wetgeving wordt gewag gemaakt van Natuurlijke Personen en Rechtspersonen. Het gaat te ver om het onderscheid hier uit te leggen en dus laat ik het hier alleen bij de Natuurlijk Persoon.
Natuurlijk Persoon: De mens gezien als rechtssubject. Juridische entiteit: Dus een natuurlijk persoon is niet een mens, maar de manier waarop de mens gezien wordt … klinkt verdacht veel als een masker nietwaar? En dat masker is onderhevig aan Nederlandse wetgeving.

Die Nederlandse wetgeving stelt in Grondwet artikel 94:
“Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is
met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.“
Kort gezegd kan dus gesteld worden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) voor de Nederlandse wetgeving gaan indien deze onverenigbaar zijn.
UVRM art.3: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. &
UVRM art.6: Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Ofwel ook uit de mensenrechten (waarvoor de Staat der Nederlanden in 1948 getekend heeft) blijkt duidelijk dat er een
onderscheid bestaat tussen een Mens en een Persoon, er wordt zelfs aangegeven dat een Persoon eigendom is van een Mens.

Uit het UVRM kan geconcludeerd worden van het feit dat een mens niet gedwongen kan worden deel uit te maken van de Staat der Nederlanden (dan wel een andere Staat).

Dit wordt ook nog eens bevestigd in art 22 van het IVBPR: “Everyone shall have the right to freedom of association with others, including the right to form and join trade unions for the protection of his interests”. dat er een recht is op vrije vereniging, maar geen plicht.

UVRM art.4: Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
UVRM art.15-1: Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
UVRM art.15-2: Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.
UVRM art.20-2: Niemand mag worden gedwongen om tot een associatie te behoren.

 

 

 

 

 

Ik kies VRIJ!

 

Zo, Nederland nazi-land heeft mijn uitkering stop gezet. 

 

Ze hebben ook zo'n 9 maanden geleden al mijn huursubsidie stop gezet.

 

Ook hebben de duistere machten waar Satansreligie 'de Staat' deel van is en deze beheert, mijn leven lang een blokkade rond mij gezet zodat niets werkt en zowat alles blokt. Hoe hard ik ook werk of vecht, of juist niets doe en loslaat, affirmeer, schep, creëer, moeite doe, enz. Zowel met mensen, kwa werk, hobby, relatie, familie, etc. Alles.

 

Dus sta ik waarschijnlijk binnenkort op straat. Werken werkt bij mij niet want ik word in werkelijk zowat alles afgewezen. Ondanks mijn vele en sterke kwaliteiten. Zeker wanneer ik mijn Ware zelf ben en laat zien. Te heftig voor veel mensen en te echt. Te puur. Te authentiek. Te eerlijk. Te direct. Te waar. Te Liefdevol. Te Kracht. Te warm.

  

Al zo'n 8 jaar geleden, toen ik in een hele heftige periode zet, 's nachts maanden aan stuk werd getracht mij over te nemen in o.a. mijn slaap en ook overdag, door o.a. buitenaardse wezens, entiteiten en ook gewoon mensen, die hier o.a. op Aarde en o.a. ook voor de Nederlandse Overheid opereren, en steeds 's nachts gillend wakker werd. Iedere nacht vechtend om mijn lichaam terug te eigenen, te integreren, toen ik tussen verschillende werelden zat en ze mij daar probeerden te houden zodat ik niet op Aarde kon zijn. Ik keek vaak recht in het wakend oog. Satan zelf. (Of hoe je het eventueel noemen wil). Voor mij het allerduisterste wat er is en diepste wat ik aan kon en kon gaan en voor mij was en is er niks heftigers. De kern van duisterheid, de Bron ervan. Ik was voor hen teveel Licht, teveel Liefde, teveel kracht en Vrij, te groot en te veel bewustzijn en delen hier in mij en waar ik makkelijk in kon hoppen, naar verschillende delen/lagen/velden, etc. En dit nam een enorme vaart in mij. Ik was God. Pure Liefde en Zijn. DE Kracht nam enorm toe. Ik was enorm aan het scheppen en beVRIJden. Daarom kon ik daarna ook die extreme duisternis aan, de bron ervan. Zodat niets mij nog tegen kon houden en ik heel veel veranderde in en rond mij heen. En dit wilden deze machten niet. Dus gebeurde er veel, heeeeeeel veel. En superheftig. (en uiteraard heb ik daarvoor al heeel wat meegemaakt).

 

Die periode van maanden durfde ik niet alleen meer thuis te zijn, etc., dus ging ik maanden aan een stuk 's morgens om 5 uur mee op de fiets met mijn ex-vriendin naar het station, waar zij de trein nam naar haar werk, en ik daar maar wat koffie dronk, een krant las en gewoon zat in de stationsrestauratie. Om niet alleen te zijn en omdat er zoveel heftigs gebeurde toen thuis. Veel wezens, lagen, mist, mindcontrol, etc. En ja, ook via de Nederlandse Overheid. En de politie, agenten, die later mijn huis zijn binnen gekomen en dit in mij hebben gewist. Uit mijn geheugen.

 

De ziektewet keurde mij af als ziek. De keuring ging uiteraard niet eerlijk en ze keken heel snel even naar mij, enkel lichamelijk, en dit was het. En niet eens volgens hun eigen regels. Deze ontweken ze. In zowat alles. Heel bewust. Dus heb ik een rechtszaak naar hen opgestart. Gewoon omdat ik niet werken kon en helemaal op en kapot was. Dus de rechter zei: "Ik geloof dat je niet kan werken, maar ik heb geen kapstok". Ik zei: "dan moet je er 1 creëren wanneer je weet dat ik niet kan werken". En dit deden ze niet. En zo ben ik in hoger beroep gegaan. Uitslag: geen uitkering. Het was weer een complot. De rechter en de man van het UWV waren vriendjes, dus ging het oneerlijk. En er werd heeel veel gelogen door de UWV, ook over ziekenhuisuitslagen en de rechter deed hier niets mee en nam mij niet serieus ondanks het volle gelieg van de man van het UWV. En er was weinig menselijks aan, weinig gevoel en empathie. Behalve die ene rechter die geen kapstok wilde creëren.

 

Dus jaren lang geen uitkering, etc.

 

De Nederlandse Overheid is zo corrupt. Zo'n perfecte slavernij.

 

Zo'n extreme en geniepige religie en mishandeling en onderdrukkingssysteem. En uiteraard zo weinig hart, zo weinig gevoel en empathie. Logisch want een Overheid kan niet Liefde en Vrijheid zijn, want macht over anderen is dit nu eenmaal niet.

 

Vervelend dat nog steeds mensen in dit geloof geloven. De sekte Overheid. Zelfs familie, die voor een klein gedeelte weten wat ik meemaak, maar dit allemaal niet zo willen of kunnen zien. Gewoon deze frequenties niet kunnen ontvangen, zo heftig zijn wij mensen onderdrukt en kapt gemaakt.

 

Mensen en ook mensen die een soort van dichtbij staan of stonden, ontvangen het niet en wijzen je eerder af en zijn boos. Ondanks de heftigheid die ze wel 'wat' kennen en zien en zelf ook via/met mij heel wat hebben meegemaakt. Toch veroordelen ze of zien nog steeds niet wat er daadwerkelijk gebeurd en is. Durven de waarheid en iemands ervaringen en waarneming niet aan. En dus Ware Vrijheid niet. En hier kunnen 'ze' ook niet perse aan doen. Nou ja, het kan wel, maar je weet hoe moeilijk het voor jezelf is om 'Dingen' te zien die je gewoon niet ziet.

  

De meeste mensen op de wereld 'dienen' de Satansmacht Overheid nog steeds. Ze zijn er nog steeds heilig in overtuigd dat een onderdrukkingsysteem of macht, in welke vorm dan ook, over Mensen en ander Leven nodig is. Dit is bij zowat iedereen het geval.

 

Veel mensen zien en ervaren en waarnemen de signalen niet. Ook niet wanneer hun kind helemaal kapot is aan het gaan of gegaan. Juist ook door dit systeem.

Of de wereld, 'hun' (huis)dieren, de bomen, de natuur.

Mensen zijn zo enorm ongevoelig en blind gemaakt. Zo onwillend en onwetend. En zo bang. Zo ver-slaaf-d.

Zo vast. In hun denkpatronen, het hoofd, etc.

Zodat mensen heilig in sekten, dus o.a. Overheden, geldsystemen, kunstmatige inteligentie, kunstmatigheid en andere religies geloven.

  

En de werkelijkheid is uiteraard zo heftig, dat weinig mensen in hun kracht stappen en Waarheid zien of onderzoeken en observeren, wat dan ook de Waarheid is.

 

Mensen willen en kunnen de waarheid niet ervaren en zien. Zelfs niet wanneer hun eigen kind door deze systemen kapot gaat. Of is gegaan, en weer opgestaan.

 

Ik dien deze Satan niet. Nooit! Dus de Nederlandse Overheid krijgt nooit van mij waar deze om vraagt. Of dit juist opeist, mishandeld en onderdrukt, want vragen is dit niet. Ze spelen een spel. 1 Der toverspreuken en gespleten tong, 1 der religie, offeringen, infiltratie, observatie, misbruik, controle, experimenteren, onderdrukken, extreme blokkade van (iemands) Leven en rituelen. En absoluut geen milde.

Ze zijn extreem, zeeeeer extreem.

  

En deze dien ik niet.

Ik dien geen Satan en geen sekte.

Wat dan ook de gevolgen zijn (voor mij).

(en juist dit is nodig in de wereld).

 

Ik kies VRIJ!

  

 

 

Nog een keertje:

 

Het rechtssysteem en de hele Overheid is er niet voor de mens, maar juist om deze mens en alle Leven te onderdrukken.

 

Dit is waarom en waarmee dit is opgezet. Weet je dat Govern Ment in het Latijns letterlijk Mind Control betekend? Dit is hun goed gelukt. o.a. al vanaf de basisschool, en via de media en de wet, zodat we iedere dag gehersenspoeld werden en worden, dat deze criminele religie/sekte 'Over-heid' die ons opdrukt boven alles en iedereen te staan en ook boven iedere andere religie, dat dit heel normaal en waar is en dat wij mensen heel klein zijn. Discriminatie en ongelijkwaardigheid dus.

 

We zijn zo gemindcontrolled dat we dit normaal zijn gaan vinden. Overheid is een zeer extreem bedrijf. Idd Overheid is echt een bedrijf.

 

In de piramide staat het Echte, dus de mensen, natuur en alle Leven onderaan, daarboven komt de Overheid die over de mensen heerst.

 

Daarboven de banken waarvan de Overheid is en deze financiert, etc.

 

Daarboven de BIS-banken, dit zijn Vrijstaten waarvan er bijvoorbeeld 1 in London City staat en deze staan boven iedere wet en zijn dus compleet vrij. Ze mogen daarbinnen iedereen neerschieten wie ze willen dus ook de politie, rechters en het leger, en mogen kinderen verkrachten en andere rituelen houden om steeds meer macht en kracht te verkrijgen en zichzelf te beschermen tegen dat de waarheid naar buiten komt en is, en de overheden kunnen hier niets aan doen.

 

Daarboven staan de 8000 elite families die allemaal biljonair zijn en uiteraard buiten beeld blijven en weinigen kennen, en die dit helemaal zo op hebben gezet en waarvan alles, alle bedrijven, overheden en alle geld is.

 

Het geldsysteem is dus een controlemiddel en een leugen. En hiermee, via deze systemen zoals wet, geld, Overheid, etc., hebben ze controle over alles. Over alle Leven. Dit is hun doel en wat ze al voor 99% hebben. Via controle over de mens. En dit is wat realiteit is.

 

Juist via de mindcontrol zodat wij in vele, vele dingen geloven die geen waarheid zijn. Zoals dat de Overheid er voor ons is. Dat wij klein zij. En dat geld en lijden 'nou eenmaal nodig is'. Dit hebben oa. deze duistere machten gecreëerd. Juist ook via terroristische aanslagen die deze overheden zoals de Nederlandse Overheid ondersteund, uitvoert en financiert. Zo creëer je angst en macht over de mens. En nog heeeeeeeeeeel veel meer. Dit is wat de Nederlandse Overheid is.

 

  

 

De duistere machten en andere Overheid.

 

Oke, ze zijn dus ontzettend met mij aan het rotzooien. Wat al heel lang gebeurd en steeds extremer. O.a. 1 van de meest criminele en onderdrukkende organisaties die er is, de Nederlandse Overheid doet dit extreem.

 

Veel mail die mensen naar mij versturen, en ik naar hen, komt niet aan. O.a. waarmee ik optredens mee regel, of dus probeer te regelen. En bewuste mensen die HartsKracht dragen en dus veel beweging zetten, en bewustzijn in deze Aarde plaatsen.

 

Zo ook hier op facebook. Velen zien mijn berichten niet meer op mijn pagina en ik kan mijn eigen berichten of mijn tags/video's over mij zelf niet eens meer zien, etc, etc.

 

De Nederlandse Overheid bedreigd mij steeds met brieven, ze nemen geld van mij af, korten mij op mijn uitkering en trekken vanalles uit de kast om mij af te maken. Ze proberen mij extreem te onderdrukken en te vermoorden. Dit doen ze al lang op vele wijzen via energetische wijze door een blokade rond mij te zetten, waarin niets en dan ook echt niets in mijn leven echt werkt en lukt, zowel met geld, werk, vrienden, familie, etc. En ik heb hier al heeeeel veel voor geknokt en gedaan.

 

Ze maken mijn leven al vanaf mijn jonge jaren enorm moeilijk en kapot. In werkelijk alles. De machten hebben een blokade rond mijn eigen systeem gezet zoat niets werkt en weinig op mijn pad komt en ik hier heel hard voor moet werken en telkens vanalles uit de kast moet trekken om iets een beetje te laten slagen, en dan zorgen ze ervoor dat het meteen weer ineen klapt. Met alles. Dit is wat mijn Leven is.

 

Niet wat het in essentie is, maar wat mijn hele Leven door deze zeer duistere machten kapot en onmogelijk is en word gemaakt.

 

Uiteraard toont dit ook mijn enorme Kracht. Want ik ga door. En ik geef nooit op. En al vermoorden ze mij, wat ik uiteraard niet accepteer dus zij hier ook niet in slagen, dan kom ik terug in volgende levens en ga verder met waar ik gebleven ben. Keer op keer op keer op keer. Ik blijf altijd doorgaan en ga altijd voor het Goede, Eenheid, Heelheid, Vrijheid, Liefde, Ware Waarheid. Kracht. Leven. Bron. Hart.

 

 

 

Politie waarom doe je dit? 

  

Politie 'mens', ik weet dat je gelooft.

Gelooft in de politie, dus in de Overheid.

Dus dat de Overheid jouw geloof is.

 

Dat je dingen doet namens jouw geloof en namens jou,

want je doet het namelijk zelf.

Dat je namens jouw geloof en jou zelf, mensen dwingt en bang maakt, manipuleert, bedreigd.

Om ze dingen te laten doen die ze helemaal niet willen.

Mishandeling dus.

 

Dat je geld afpakt van mensen, dus steelt.

En alles wat jij eist.

Dat je mensen onder druk zet, onder angst en zeer extreem mishandeld, zodat zij zichzelf aan jou geven.

Dus misbruikt.

 

Namens jou en jouw geloof de Overheid,

die stelt boven alle geloven te staan en te bepalen wat andere geloven wel of niet mogen of moeten doen en uiten, of er überhaupt mogen zijn.

Dus onderdrukt.

 

Die andere geloven aanvalt en bepaald wat de zogenaamde waarheid is.

En hierin zelfs moord.

Miljoenen mensen haat en dwingt.

En ze enorm laat lijden en creperen.

Miljarden moorden op de naam heeft staan.

Die zegt boven alles en iedereen te staan.

Boven ieder geloof, boven alle Leven.

Ongelijkwaardig tot en met.

Discriminatie dus.

 

Overheid, Ambtenaar, waarom doe je dit?

Politie, politiek, politie-'k'-staat.

Waarom geloof jij jouw geloof, die dwingt en mishandeld, alles en iedereen,

Verbied, verplicht, oplegt.

Boven alles 'Staat'.

  

 

 

 

Wat wanneer mensen de ware betekenis en opzet van Overheid zien?

 

Govern Ment is in het Latijns letterlijk Mind Control. Dus controle over de geest van de mens en zo over alle Leven. En dit is ze tot nu toe aardig gelukt. We zijn nog maar 1% van wie wij daadwerkelijk zijn, ze hebben macht over ons via hun machtsmiddel geld (wat uiteraard niet nodig en een illusie is) en zijn ons totaal niet meer bewust en beschermen en aanbidden onze slavendrijver juist. Dus de Mind Control is ze aardig gelukt.

  

Deze slavendrijver die voor wereldwijde verdeling zorgt in plaats van verbinding van de mens. Zet mensen tegen elkaar op zoals op facebook, internet en op vele andere plaatsen te zien is. Via allerlei media kanalen waar ze bepaalde groepen mensen proberen zwart te maken die te sterk voor hen zijn. Ze zetten zelf terroristische aanslagen op om mensen bang te maken en de wetten steeds strakker te maken en dus steeds meer controle en regie over alle Leven en de mens te krijgen. Rusland in negatief nieuws, terwijl de werkelijkheid de omgekeerde wereld is en bijvoorbeeld magnetrons in Rusland al sinds de jaren 80 verboden zijn, genetisch gemodificeerd voedsel daar zo weinig mogelijk aanwezig mag zijn, Putin (wat misschien net als iedere overheid en dus iedere dictator ook geen lieverdje is) openlijk naar Amerika zegt dat Amerika moet stoppen met het spuiten van de chemtrails over Rusland (wat hier in Nederland iedere dag gebeurd), daar veel minder extreme straling is waar wij in Nederland aan kapot gaan en door worden gehersenspoeld, enz.

  

Allemaal nepnieuws van de Overheid en de meeste media, die allemaal in bezit zijn van deze zelfde machten en dus de mens totaal mindcontrollen. Onderdrukken van de mens haar Heelheid, Kracht en bewustzijn.

  

Verdeel en heers. Is hun opzet. Niet voor de mens, niet gelijkwaardig, maar erboven, en dus mishandelen en over alles heersen. Dit is wat overheid is. Staat gewoon overal beschreven. Verdiep je erin en je komt alles te weten. En vooral in jezelf. De waarheid ligt in jou, niet in wat word opgedrukt. Misschien juist wel wat word onderdrukt??

  

Is slavernij nodig?

  

Of kiezen we wel voor Vrijheid?

  

Ware Vrijheid en Gelijkwaardigheid dus?

  

En accepteren we de mishandeling en onderdrukking niet?

 

 

 

 

Paarden liegen niet. 

 

Paarden zijn groepsdieren. En zeer gevoelig. Ze spiegelen elkaar enorm. En voelen elkaar heel goed aan. Paarden zijn heel eerlijk en heel open. Paarden liegen niet.

 

Paarden zijn heel eerlijk en open en uiten zich exact. Paarden draaien er niet omheen en veroordelen niet. Ook zichzelf niet. Daarom kunnen paarden zo goed reflecteren en samenwerken. Door gewoon heel eerlijk en open en gelijkwaardig in en vanuit het hart samen te zijn. Een.

 

Daarom werkt een kudde paarden zo goed.... Omdat dit zo een hele sterke basis vormt, deze pure eerlijkheid en respect en waarneming en gevoeligheid (ook naar zichzelf toe). Want wanneer dit niet zou gebeuren en ze elkaar en zichzelf niet goed aanvoelen en niet vanuit het hart, op gelijkwaardig 'niveau', communiceren, en zelf een groter deel willen innemen, willen zijn, of aansturen, dan zou het voor de paarden een ENORM gevaar vormen. Voor indringers. Parasieten genaamd.

 

Daarom werkt het voor de paarden beter om ECHT Eenheid te zijn. Dus geen onverbonden losse eilandjes, die langs elkaar heen werken en Leven, maar Een. En dus om zichzelf en elkaar exact, eerlijk en open te uiten/spiegelen, deze waarneming te zien. Zich met zichzelf te confronteren en heel goed met de ander en zichzelf te communiceren. In alle eerlijkheid en openheid en alle onveroordelendheid. Zodat alles er mag en kan zijn. En dus gezien kan zijn.
Hierop is een hele sterke samenwerking en Eenheid gebouwd. Een krachtige fundering dus, die overal en altijd kan zijn. Waar en wanneer dan ook.

 

Gevoeligheid speelt hier dus een hele grote rol.

 En dit gebeurt ook veel vanuit verbinding in, met en vanuit het Hart. En hiermee dus zuiver met elkaar.
Gevoeligheid wat Waarneming is.

 

Is dit juist wat communicatie, verbinding, samenwerking en Eenheid is?
Is dit wat we zo graag in de buitenwereld zien?

 

Overigens word een leider binnen de groep van paarden uitgekozen. Dus niet op basis van de grootte tonen of aansturen, afnemen of afdwingen (door andere paarden). Maar door respect, dankbaarheid en kracht van alle paarden, naar en van die leider. Omdat dit de sterkte en de Eenheid van de kudde vergroot. Omdat dit voor alle paarden beter werkt wanneer dit paard leider is.

 

Inzicht. Opbouwend, Eenheid en verbinding vormend, in plaats van leiding en dwang. Dus geen losse eilandjes zijn. Dit is een andere beweging en vorm dan een ander te bewegen zo te doen, zo te zien en zich en de ideeën zo te zien. Een andere vorm van leider. Een leider in functie van, wat een enorme verantwoordelijkheid is. Vandaar ook de dankbaarheid en respect van alle paarden hiervan.

 

Binnen een kudde paarden zijn er overigens meerdere leiders.

 

In feite is ieder paard leider.

 

Dit wil ik meegeven.
Voor de beweging ervan.

 

 

 

 

 

Dankbaarheid naar de duistere kracht.

 

Het donker is heel mooi en krachtig.

Zuiver ook in essentie waar het vandaan komt.

 

Het laat je juist zien, wat je niet wil.

Wat jij in jezelf veranderd wil zien.

En zo kan.

 

Wat als het donker er niet was?

 

In deze vorm?

 

Niet aanwezig was en we dus nooit wakker konden worden?

 

Doordat het zich niet liet zien.

 

Wat mooi dat we dit nu doen.

Door en via onszelf, alles en iedereen.

Dankbaar ben ik.

 

 

 

 

Rutte zelf is onze grootste bedreiging.

"Onze" overheid is juist het gevaar.

 

We zijn helemaal niet in oorlog met IS.

Rutte zelf, "onze" overheid zelf is onze grootste bedreiging.

 

En daarom werpt Rutten deze schijn hier op.

 

Daarom doen landen, regeringen, politieke machten en zogenaamde "leiders" (die ons in de afgrond lozen en (laten) lijden), zoals Amerika, Nederland en Engeland en Rutte en Obama (of hoe dat onzuivere wezen ook heet) dit.

 

Om ons af te leiden.

 

En ondertussen maken ze ons onbewust, dood en ziek.

 

Met mindcontrol, frequenties en chemtrails in de lucht en H.A.A.R.P..

 

Kleinstofmetaal die ze al tijden uitsproeien in de lucht en die wij inademen, zodat we levende zendpalen en ontvangstmasten zijn, zodat ze ons kunnen veranderen en onbewust maken, manipuleren en met ons experimenteren, wanneer ze frequenties uitzenden.

Je ziet het kleinmetaal sinds een tijdje rond de zon en de maan en er hangt nu altijd een soort mistige waas. het is nooit echt helder meer sinds een paar jaar terug.

En ze manipuleren het weer.

 

"Onze" regering, "onze" overheid en de elite en overheden en zogenaamde leiders als Amerika, die zijn het.

Die zijn 1 van de grootste.

Die zijn juist de bedreiging voor ons.

 

En ze zorgen dat we kopen.

Dat we willen kopen en meer en meer hebben.

Zij manipuleren en bepalen ons denken, gevoel, behoeften en ons gedrag.

Via frequenties die zij uitzenden.

Maar ook via voedsel, drinkwater, televisie, het nieuws, muziek en vele leugens die zij ons opdringen en ons laten geloven en ons hierdoor en hiermee hersenspoelen.

 

En ze laten ons geloven dat wij hen nodig hebben. Evenals ongeluk, saaiheid, werk en geld.

En ieder ander middel en macht, die van hen uitkomt en door hen uitgevonden is.

 

Om ons kleiner te maken dan we zijn.

Om ons niet Goddelijk, Liefde, Sterk en vrij te laten zijn. Maar dit van ons afgepakt hebben en dit steeds verder, heftiger en steeds stiekemer doen.

Om ons zo vol-ledig onbewust slaaf te laten zijn.

 

Van hun.

 

Zonder dat we er bewust van zijn en anderen aanvallen, uitlachen en voor gek verklaren die dit wel zien en weten. Die dit wel voelen, ervaren en er bewust van zijn.

 

Zo maken ze ons steeds onwetender, onbewuster en heel klein.

 

Zo maken ze ons steeds verder slaaf.

Van hun.

Van de hoeren die van Satan zijn.

Bewust of onbewust.

 

En ze doden en ontvoeren iedereen die ze kunnen, die dit weet en die dit laat zien en dit "uit".

 

Maar wees niet bang, het is de dood maar.

 

Zo schep je verandering.

 

Door alles open te gooien en bespreekbaar te maken.

 

Je eigen leidraad terug.

 

Je eigen rechten en alle delen die (ge-heel en al-leen) van jouzelf zijn.

 

Want zij en niets of niemand heeft daar recht op.

 

Niet daar en niet hier.

 

Niets of niemand mag iets met jou doen of je de mond snoeren wanneer jij dit niet wil.

 

Dus wees.

Ben.

 

En zeg en uit alles maar.

 

Het is tijd voor verandering.

 

Jouw gehele vrijheid terug.

En die van alles en iedereen.

 

Wees jezelf ge-heel!

BEN

 

 

 

 

 

Het zijn de hoeren van Satan!

 

Overheden, politiek, regeringen, wetten, het rechtssysteem, landen zoals Amerika, Engeland en Nederland, de elite, banken, geldsystemen, en andere systemen zijn hoeren van Satan.

 

Omdat zij macht en rechten over anderen en de wereld willen hebben en ons hierin en hierdoor manipuleren.

 

Ze mishandelen ons, de gehele Aarde en wezens die hier leven.

En daarbuiten.

 

Ze mindcontrollen ons en zo ook andere delen zoals onze emotionele delen, ons gevoel, intuïtie, bewustzijn, enzovoorts.

 

Ze proberen tussenbeide te komen en ons te laten geloven dat wij het zelf zijn wat wij ontvangen en ervaren. Tussen ons en onze hogere delen en andere delen. Ons hoger bewustzijn.

 

Dit doen ze met frequenties en technieken zoals WIFI, H.A.A.R.P.  en vele, vele, vele dingen en systemen. En vele daarvan die wij nog niet kennen, laat staan hoe het werkt, hoe het ingezet word en waarom.

Terwijl zij ons hele andere dingen laten geloven.

 

Zoals medicijnen die ons volgens hen en velen helpen zouden. Terwijl ze ons juist ziek en dood maken en ons zelfhelingvermogen verlagen, bestrijden en kapot maken. En delen en genen van ons afpakken en verwijderen. Delen die nu niet meer in ons bewustzijn zijn, dus waar wij nu en hier niets van kennen of weten.

 

Het zijn de hoeren van Satan.

Alle machten die macht over anderen hebben of willen krijgen. Het zijn die delen. Die delen die Archonten en demonen zijn. In mensenlichamen, zonder lichamen of aan ons kleven.

Groepen en partijen.

 

Het zijn hoeren van Satan.

 

Ze laten en willen ons laten geloven en ze manipuleren en hersenspoelen ons hier enorm in om ons te laten geloven dat wij hen nodig hebben.

 

De wet, de rechtbank, military, politie, de politiek, het rechtssysteem.

Zij creëren juist armoede en criminaliteit.

Vele, vele, vele slachtoffers van vroeger, later en deze tijd.

Hier en nu.

 

En zij werken allen samen.

Als een spinnenweb.

Verbonden met elkaar.

Vele onzuivere gedaanten.

Vele duistere krachten.

Gewoon in mensenlichamen.

In politieke leiders en systemen en allerlei machten en groeperingen.

Overal komen zij voor.

 

Ze zenden frequenties uit en besproeien ons met gif.

Ze verstoren ons tussen delen van onszelf.

Zodat wij onszelf en elkaar en de Aarde niet meer zien en verstaan. Niet meer begrijpen of deze kunnen lezen. Weg uit de verbondenheid.

Ook wel ziel, bezieling, passie en Liefde genaamd.

 

We zijn kunstmatig gemaakt.

 

Via computers, enzovoorts.

Kunstmatig is dood.

Kunstmatige intelligentie heeft geen ziel en is Satan.

 

Satan staat voor dood.

 

Geen natuur, geen leven.

Geen Liefde, geen Bron, geen God (of hoe je het noemen wil).

 

Mar macht en zelfzucht.

Over alles en iedereen.

 

Geen Vrijheid en in Liefde zijn, voor en van jezelf en alles en iedereen.

In de Bron, Liefde genaamd.

Respectvol en Vrij.

 

Maar, Angst, pijn en dood.

Zelfzucht.

Geen rust maar steeds meer en meer en meer.

Macht over alles.

 

Ver-slaafd zijn dus.

 

Niet vrij, maar tot slaaf gemaakt.

Dit is was de hoeren van Satan doen.

Dood!

 

 

 

 

 

1. Alles is.

 

En alles wat gebeurt, moet gebeuren.

 

Wat de Archonten doen, negatieve, zelfzuchtige buitenaardsen en Aardse machten, duistere krachten, Satan.

 

Om bewust te worden.

 

Het heeft zijn doel.

 

Vanaf de val.

 

En daarna en Daarvan.

 

Alles samengekomen, hierdoor.

 

Goed en slecht.

 

Toen Adam van de appel beet, en Eva deed.

 

Toen alles nog goed was.

 

En daarna de weg van God, naar God, naar bewust.

 

Zwart en wit samengekomen. (en uit elkaar gespat).

 

Door eerst uit elkaar te gaan.

 

Zodat het zichtbaar werd en was.

 

-------

 

Dus alles wat nu gebeurd is goed.

 

Met reden.

 

En zonder dan.

 

-------

 

Niet dat er niks gebeuren moet en alles vanzelf zal gaan.

 

En we niets veranderen zullen.

 

Want juist dat.

 

Is zwart....

 

-------

 

We mogen weer wit worden.

 

Zwart en wit samen (laten) gaan.

 

Al onze duistere delen naar het Licht.

 

En onze Lichten naar het duistere toe.

 

Uit de schaduwzijde verLicht - beLicht.

 

En in het duistere staan.

 

Alles, goed en slecht genaamd, wat slechts een illusie is.

 

En zo hebben we al onze delen terug die ons zijn afgepakt.

 

Aangedaan.

 

Onbewust, mishandeld en pijn, tot slaaf gemaakt.

 

En iedereen heeft hierin zijn doel, zijn en haar reden tot bestaan.

 

En iedereen doet het op zijn of haar manier, wie die is of hoe die vrij wil staan.

 

Op weg naar bewustzijn.

 

Hier dichtbij of ver vandaan.

 

Wat vrijheid is.

 

 

 

 

 

 

 

2. De nieuwe tijd en ruimte.

 

Dus alles en iedereen mag er zijn  en alles en iedereen heeft nut en nut gehad.

 

Om elkaar te laten zien, leren en herinneren.
Wie wij allemaal en individueel zijn.

 

De ogen te openen, een laag van bewustzijn in.
Vanuit ervaring.
En via daar.

 

Door jezelf en alles en anderen te observeren.

 

En zo weten wat je wil en wie je bent.
Jezelf en al het andere te zien.
Bewust te zijn.

 

En nu is de tijd gekomen, dat alles zijn plekje krijgt.
Iedereen Al.

 

En het zuivere, van het onzuivere gescheiden word.
Hier op en in deze Aarde.

 

Alles en iedereen mag er zijn.
Maar niets of niemand ontneemt nu meer onze kracht.

 

Onze macht.
Onze zuiverheid.

 

En dit geven wij nu HEEL duidelijk aan.

 

En onder andere zo, zal het scheiden gaan.

 

Terug naar het begin.
Oud en nieuw samen.
Een nieuw tijdperk in.

 

 

 

 

 

 

 

3. Het Paradijs.

 

En iedereen heeft taak hier in.

 

De ene geeft heel duidelijk grenzen aan.
De ander zorgt voor balans, ontspanning en rust bij elkaar.
Een ander heelt en weer een ander zorgt dat er enkel liefde is en rust.
En ziet alles vrolijk in.

 

Zo heeft iedereen taak en rust en nut.
Net als een mensenlichaam.
Iedere orgaan die unieke kwaliteiten en taken heeft.
Waar geen andere orgaan op hoeft te lijken.

 

Zo doen we alles samen en hoeven we anderen niets te verwijten.

 

En zal het liefde zijn.
Vrij en vrede.
Het paradijs terug.

Hier op Aarde.

 

En nu heel bewust.
Van jezelf en alles en iedereen.
Met liefde voor alles.
Voor en van alles en iedereen die dit willen.

 

Een harmonieus collectief lichaam.
Die heel gezond en Liefde is.
Vrede en Vrij.

 

Ieder deel geheel vrij gelaten en geheel laten zijn wie die is.
Zodat het lichaam perfect loopt.
Individueel en goed gecommuniceerd met elkaar.

 

Het mensenlichaam, ieder wezen, als ook het Paradijs (hier op Aard).